Er du pårørende?

Ønsker du mere viden om vores botilbud

Er du jobsøgende /studerende?

Ønsker du viden om ledige stillinger eller, hvordan vi er som praktiksted, så kan du læse mere her

Er du sagsbehandler?

Ønsker du mere viden om ydelsesbeskrivelser, takster eller lovgrundlag, så kan du læse mere her

Hvem er vi

Boligerne ved Grønningen er et tilbud til voksne borgere i alderen fra 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og synshandicap.