Studerende

Vi tager imod studerende fra UCC i 1. og 2. lønnet praktik

Du vil som studerende blive tilknyttet en af de tre levegrupper i dit praktikforløb, og du får en vejleder, der er uddannet pædagog.

Der er vejledning ca. to timer hver anden uge med den din praktikvejleder.

Der vil i praktikperioden være undervisning af andre personaler/ledelse på tilbuddet i:

Hjernens udvikling
Neuropædagogisk tilgang/Low arousel
Medicin og utilsigtede hændelser
Kommunikation
Sansebearbejdning
Organisation, ekstern samarbejdspartner, diverse tilsyn
Magtanvendelser og andre indberetninger

Undervisningen ligger i vejledningen eller i forlængelse heraf.

Den studerende deltager i personalemøder, supervision samt huskurser på lige fod med sine kollegaer.

Praktikstedsbeskrivelsen kan ses på Professionshøjskolernes praktikportal.  

Praktikansvarlig er teamleder Karna Christiansen
kcn@gentofte.dk
Tlf. 9243 5362