Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbuddet drives efter SL §104

Grønningen har 10 helhedspladser, og resten af borgerne har eksterne dag- og aktivitetstilbud. Aktivitetstilbuddet/helhedstilbuddet laves ud fra en tilgang, hvor borgerne opfordres og støttes i at bruge de ressourcer, de har.

Indsatsen tager sit udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske, sociale og psykiske situation. Det handler blandt andet om at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde. Borgerne får også hjælp til at kunne fungere socialt, kommunikere og opleve den størst mulige indflydelse på deres liv.

Aktiviteterne på helhedspladserne på Grønningen laves individuelt ud fra borgerens behov, ønske og funktion. Det sker alle ugens dage.

Borgerne får lagt et program, hvor der både er plads til aktiviteter og hvile. Den kan bla. indeholde opgaver i egen bolig som rengøring eller parallelaktiviteter med medarbejderen. Her vil medarbejderen være udfører, mens beboeren vil være betragter, men alligevel føler sig som en del af aktiviteten.  Det kunne fx være indkøb, aflevere glas, sorteringsopgaver, gåture, cykelture, tegne, spille musik og lege udendørslege. Det kunne også være svømmeture, cafebesøg, børstemassage, fodbad, snoezelhus m.m.