Botilbuddet

Boligerne ved Grønningen er et botilbud efter ABL § 105 stk. 2 / med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85