Borgerne


På Boligerne ved Grønningen bor der 24 voksne mennesker i alderen fra 18 år og op.
Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser, svære multiple funktionsnedsættelser og nogle med synshandicap med en udviklingsalder på  ni måneder til to til tre år.

Alle vores borgere har brug for strukturer i hverdagen, nærvær og omsorg. De har det bedst med en forudsigelig, tryg og veltilrettelagt hverdag.
De har behov for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner, og har alle døgndækning.
Enkelte borgere kan være selvskadende, og enkelte kan have udadreagerende adfærd.

Mobilitet
De fleste borgere bruger personlige hjælpemidler. Nogle er fx i kørestol og har derfor brug for særligt udstyr for at klare hverdagen.

Kommunikation
Borgerne har forskellige kommunikationshandicaps, og få har et verbalt sprog. Nogle borgere kan kommunikere med enkelte ord, mens de fleste kommunikerer ved hjælp af lyde, mimik, øjenbevægelser og kropssprog.
Alle borgerne har derfor behov for støtte og hjælp til kommunikation. De bruger kommunikationsredskaber som fx tegn til tale, dagsprogrammer, diktafon m.v.
Borgerens hverdag laves efter en helhedsvurdering af den enkeltes funktions- og udviklingsniveau.