Hverdagen


Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes borgers behov og funktionsniveau, så alle får indflydelse på deres egen dagligdag.

Alle borgerne har et individuelt dagsprogram, som indeholder almindelige daglige gøremål.

Den enkelte deltager på sine egne præmisser med støtte fra en medarbejder som iagttagende eller passivt deltagende.

Borgerne hjælper fx til med måltiderne, hvor de dækker bord og tager opvasken. Nogle hjælper også til med tøjvask med at bære vasketøjskurv til og fra vaskerummet.

Vi laver mange forskellige aktiviteter som vendespil, brug af iPad til spil, historielæsning og musik. Der er også ofte ture ud af huset.  Det sker ved fx side by side cykling, gåture, busture. Vi benytter også Snoezelhus til de borgere, der har glæde af det.

Borgernes dagsprogram er skabt ud fra sanseprofil, Kuno Beller test, neuropædagogisk screening, de 12 sygeplejefaglige punkter, diagnose beskrivelse og livshistorie.
Ud fra dette bliver der lavet en plan for de daglige aktiviteter, som sikrer en forudsigelighed og struktureret hverdag.