Sundhed


Grønningen arbejder ud fra en tilgang, hvor borgerne opfordres og støttes i at bruge de ressourcer, de har.
Indsatsen tager sit udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske, sociale og psykiske situation. Det handler blandt andet om at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde. Borgerne får også hjælp til at kunne fungere socialt, kommunikere og opleve den størst mulige indflydelse på deres liv.

Hos os er der fokus på borgernes sundhed. De får en sund og varieret kost og deltager i fysiske aktiviteter i det omfang, det er muligt.

Vi har en sundhedsfaglig medarbejder, der arbejder på tværs på af hele Grønningen. Den sundhedsfaglige medarbejder har den overordnede kontakt til hospitaler, læger, fysioterapeuter m.m.
Medarbejderen håndterer medicin, forflytningsteknik, hjælpemidler, sårpleje og tilser beboerne regelmæssigt.

Der laves en sanseprofil på borgen, så vi bedre kan forstå den enkeltes behov for sansestimuli.

Vi vil inddrage ergoterapeuterne i forhold til en større forståelse for, hvad ”det gode måltid” skal rumme, da flere af Grønningens borgere har udfordringer ift. tygge- og synkefunktion.