Om os

Boligerne ved Grønningen er et botilbud efter ABL § 105 stk. 2 / med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og Aktivitetstilbud efter SL § 104

I 2019 åbnede Boligerne ved Grønningen på Bank-Mikkelsens Vej 8A, hvor der er plads til 24 borgere.

Målgruppen er voksne borgere i alderen fra 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og synshandicap.