Pladser og takster


Der er forskellige takster, som afhænger af, hvad dit behov er.
Beregning baseres normalt på, at borgeren har dagtilbud min. 4 dage om ugen.
Hvis borgeren har et helhedstilbud, beregnes dagtaksten til fem dage om ugen.

På Grønningen har vi 10 helhedspladser.

Vil du vide mere om de konkrete takster, kan du læse mere på Tilbudsportalen her