Samarbejde


Der er tilknyttet ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Center for Specialterapi som en del af Servicelovens ydelse §85.

Der er også adgang til specialtandpleje og praktiserende læge.

Derudover samarbejder vi med psykiatere og psykiatriske sygeplejersker fra Psykiatrisk Center Glostrup samt sygeplejersker og neurologer om epilepsi fra Oligofreniteamet.

Vi samarbejder med eksterne psykologer om neuropædagogisk problemstillinger og tilgange.

Der er adgang til specialøjenlæger på Glostrup hospital.

Samarbejde med Center for Døvblindhed og Høretab (CDH).