Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives til borgerne på Boligerne ved Grønningen.

Her finder du en beskrivelse af de ydelser, der gives på Boligerne ved Grønningen, herunder information om målgruppen, formål, faglig referenceramme, ydelsens indhold og omfang samt egenbetaling.

Ydelsesbeskrivelse, der ydes efter Servicelovens § 85 til borgere med handicap, der bor i botilbud efter ABL §105.

Ydelsesbeskrivelse Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse §104.

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på Boligerne ved Grønningen ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.

Du kan læse mere om ydelsesbeskrivelser her