Gå til hoved indhold

Boligerne ved Grønningen

Boligerne ved Grønningen er et tilbud til voksne borgere i alderen fra 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og synshandicap.
Kontakt os